Att äga en bil är för många ett måste och att ha tillgång till bilen när man än helst behöver det är en trygghet de flesta bilägare uppskattar högt. Men alla har vi varit billös om man bara går tillräckligt långt tillbaka, och när man väl fått sin första bil finns det ett antal punkter man bör bli informerad om.

Besiktningen

När det är dags för besiktningen kommer man få information om detta.  En helt ny bil besiktas för första gången när den är tre år, sedan två år efter första besiktningen och därefter en gång om året. Den sista siffran på registreringsskylten avgör faktiskt vilken månad man ska besikta bilen. Dock så utesluter man maj och juni, vilket betyder att medan en bil vars slutsiffra är 4 ska besiktas i april kommer en bil med 5 som slutsiffra inte besiktas förrän i juli, och så vidare. Denna regel kommer dock förändras den 20 maj 2018.

Försäkringen

Om en bil ska få användas i trafiken måste den vara försäkrad. Det är det mest grundläggande kravet på bilägare. En trafikförsäkring betalar för skador på egendom eller personer som sker vid en olycka. Och det är den som vållar skadan vars försäkring betalar detta. Man kan även täcka vidare försäkringar som skyddar mot allt från stöld och brand till skador på bilen vid en trafikolycka.

Göra själv

En bil behöver underhåll för att den ska hålla i längden. Medan regelbunden service är grunden i detta finns det även saker man kan göra själv och på så sätt spara pengar. Allt man behöver är de rätta verktygen och lite praktisk vägledning. Genom att skapa en rutin där man tittar till bilen regelbundet, säg en gång i månaden, kommer man att kunna upptäcka en del fel tidigt och på så sätt spara en hel del pengar.

Skatt

Fordonsskatten betalas ett år i taget och går upp eller ner beroende på faktorer som ålder, vikt och koldioxidutsläpp. Trängselskatt är något som man kan råka på beroende på var man använder bilen. Det är väldigt viktigt att betala denna skatt i tid då förseningsavgifterna är mångdubbelt kostnaden av trängselskatten.